Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γυναίκες πρόσφυγες από το Αφγανιστάν

Το Δίκτυο Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής (Collaborative Terra) από την Ελλάδα, εφάρμοσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για 8 Αφγανές πρόσφυγες με έμφαση στην Κοινωνική και Αλληλεγγύη Οικονομία και την Επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανατέθηκε από το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη ενός διερμηνέα επειδή όλες οι συμμετέχουσες είχαν πρόσφατα αφιχθεί στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://inemproject.com/pilot-training-program-for-afghan-refugee-women/