ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο INEM στοχεύει στην ανταλλαγή “έξυπνων” καλών πρακτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο κύριος στόχος INEM είναι η προώθηση της δημιουργίας δικτύων μεταξύ τοπικών αλλά και ευρύτερων, ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών που εργάζονται για την υποστήριξη της ένταξης των μεταναστών. Οι ειδικοί στόχοι του INEM είναι:

 • Ο εντοπισμός και κοινή χρήση καλών πρακτικών.
 • Η προώθηση συμφωνιών και δικτύων μεταξύ περιφερειών της ΕΕ για μελλοντικά έργα.
 • Η πρόσκληση σε νέους ανθρώπους και οργανισμούς να συμμετάσχουν στο INEM.
 • Η υποστήριξη οργανισμών προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Η προώθηση της μάθησης peer-to-peer για τους συμμετέχοντες.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

  • 3 συνάντησεις : Έναρξη στην Ιταλία ενδιάμεση στη Γερμανία · τελική συνάντηση στην Ελλάδα
  • Ιστοσελίδα του έργου
  • Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία
  • Οριστικοποίηση του δικτύου INEM

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 ομάδες εργασίας θα απασχοληθούν για την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις πολιτικές απασχόλησης για τους μετανάστες. Συγκεκριμένα, θα εργαστούν για:

  • ανάλυση καλών πρακτικών
  • οδηγίες ανταλλαγής και μεταφοράς
  • υποστηρικτικές υπηρεσίες
  • εκπαιδευτικό περιεχόμενο για χειριστές δικτύου

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Κάθε συνεργάτης θα μεταφέρει σε τοπικό επίπεδο μία ή περισσότερες πρακτικές που έχουν ήδη αναλυθεί και αξιολογηθεί

Διαχείριση γνώσης

  • κωδικοποίηση γνώσης
  • σύνταξη και δημοσίευση εγχειριδίων έργου
  • βίντεο-σεμινάρια για την υποστήριξη της υιοθέτησης της καλης πρακτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα
επικοινωήσουμε μαζί σας

 •  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Εμπλεκόμενοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί

REGIONE MOLISE

FAMI 2014-2020 – OS 2 – INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON 3 – Capacity building- lett. m) – SCAMBIO DI BUONE PRATICHE- Inclusione sociale ed economica SM- Annualità 2018- Capofila: Ambito Territoriale Sociale Campobasso – partner: Regione Molise – ARES scarl – Titolo del Progetto:INEM International NEtwork for Migrants – PROG-1918 – CUP D75B18002080005

INEM PROJECT

This website has been produced with the support of the European Commission. The contents of this website reflect the views only of the partners of the project INEM– Molise – “FAMI 2014 -2020” – ON3 Integrazione -, so the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Comments are closed.