Πρόγραμμα HELIOS. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μαθημάτων ένταξης προσφύγων στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα HELIOS είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης (2019-2020) που στοχεύει στη στήριξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, επιδιώκοντας την ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Το έργο προσφέρει υπηρεσίες προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων ενοικίασης κατοικίας, σεμιναριών κοινωνικής ένταξης, υποστήριξης της εισόδου στην αγορά εργασίας και παρακολούθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η κοινοπραξία της METAdrasi, η IRC Hellas και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΚΕ) έχουν αναλάβει την υλοποίηση σεμιναρίων ένταξης για δικαιούχους που ζουν στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με προδιαγραφές που εκπόνησε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Τα σεμινάρια ένταξης προσφέρονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης και Ενσωμάτωσης (ILCs) και κάθε κύκλος μαθημάτων αποτελείται από 360 ώρες διδασκαλίας για μια περίοδο έξι (6) μηνών. Αποτελούνται από δύο ενότητες, μία για βασικές γνώσεις της ελληνικής γλώσσας και μία για την εκμάθηση δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του πολιτιστικού προσανατολισμού, των δεξιοτήτων ζωής και της ετοιμότητας εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://inemproject.com/assessing-the-effectiveness-of-refugee-integration-courses-in-athens/